Biblia o finansach
Katowice 17-11-2018

O wydarzeniu

Wizja, misja, zasadnicze wartości.
Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami - wyrocznia Pana.

W Piśmie Świętym jest ok 2500 wersetów mówiących o pieniądzach, majątku, bogactwie. Nieznajomość tych wersetów coraz częściej przyczynia się do naszych błędnych decyzji finansowych i do oddalania się od Boga.

Konferencja "Biblia o finansach" jest całodniowym wydarzeniem, składającym się z 6 sesji wykładowych. W czasie konferencji możemy dowiedzieć się więcej o tym co Pismo Święte mówi o zarządzaniu finansami. Pokazuje nam, że świadome gospodarowanie pieniędzmi ma niemały wpływ na nasze życie, emocje, zdrowie i życie w dobrej relacji z Bogiem.

Wizja: Sprawić, aby uczniowie Chrystusa w każdym narodzie wiernie realizowali Boże zasady finansowe w każdej dziedzinie swego życia.

Misja: Zapewnienie ludziom z całego świata możliwości poznania, zastosowania i nauczania Bożych zasad finansowych, po to by głębiej poznali Chrystusa, mieli większą możliwość służenia Mu i by pomagali sfinansować wypełnianie Wielkiego Nakazu Misyjnego.

Zasadnicze wartości: Jezus Chrystus jest w Centrum, a Biblia jest podstawą działania.

Prelegenci

Anna Malińska

Mówca
Lider i mówca Edukacji Finansowej Crown, trener Kompasu Kariery, współtwórca ośrodka Fundacji „Światło-Życie” ZAKKAI, w ramach którego wraz z mężem promują biblijną wiedzę na temat finansów.

Michał Maliński

Mówca
Lider i mówca Edukacji Finansowej Crown, koordynator EFC na teren Śląska, kierownik ośrodka Fundacji „Światło-Życie” ZAKKAI, w ramach którego wraz z żoną promują biblijną wiedzę na temat finansów.

Katarzyna Korzeniewska

Mówca
Katarzyna i Jacek Korzeniewscy, rodzice Patrycji i Julii. Certyfikowani liderzy i wykładowcy Edukacji Finansowej Crown. Zawodowo są przedsiębiorcami, którzy od lat działają w branży finansowej i ubezpieczeniowej.

Jacek Korzeniewski

Mówca
Katarzyna i Jacek Korzeniewscy, rodzice Patrycji i Julii. Certyfikowani liderzy i wykładowcy Edukacji Finansowej Crown. Zawodowo są przedsiębiorcami, którzy od lat działają w branży finansowej i ubezpieczeniowej.

Masz pytania

Napisz
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakkai oraz BBCoders Bartosz Buzon moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celu dokonania odpowiedzi na zadane pytanie oraz archiwizacji formularza. Polityka prywatności